"Rzeczą, która najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy."

Baza wiedzy

Nasi eksperci opracowali dla Państwa wyspecjalizowane artykuły, przybliżające tematykę skomplikowanych i zmiennych przepisów podatkowych

Nowe prawo przedsiębiorców zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw

Nowe prawo przedsiębiorców, podpisane niedawno przez Prezydenta zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w Dzienniku Ustaw.Najbardziej kompleksowa reforma prawa działalności gospodarczej stała się faktem. Za  miesiąc wejdą w życie przepisy ustaw składających się na Konstytucję Biznesu, w tym Prawo przedsiębiorców.Zasadniczym celem ustawy jest pełniejsze niż dotychczas urzeczywistnienie...

RODO czeka każdego przedsiębiorcę już w maju 2018 r.

25 maja 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych - RODO. Regulacje te oznaczają rewolucję w ochronie i przetwarzaniu danych osobowych. Za niedostosowanie się do restrykcyjnych wymogów grożą każdemu przedsiębiorcy kary w wysokości nawet do 20 mln euro lub do 4% wartości rocznego przychodu przedsiębiorcy. Nowe przepisy obejmą wszystkie podmioty, które gromadzą...

Adw. Tomasz Krześniak pełnomocnikiem mniejszościowych akcjonariuszy spółki Comperia

Miło nam poinformować, że Adw. Tomasz Krześniak reprezentuje mniejszościowych akcjonariuszy spółki Comperia, którzy w dniu 27 lutego 2018 r. zawarli porozumienie, którego celem jest podejmowanie przez jego członków czynności zmierzających do wspólnego, wzajemnie uzgodnionego, współdziałania dla dobra Spółki, ukierunkowanego na jej rozwój, zobowiązując się do jednomyślnego wyrażania stanowiska...

OBOWIĄZEK SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Od 15 marca 2018 r. roczne sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości powinny być składane do Krajowego Rejestru Sądowego wyłącznie w formie elektronicznej. Obowiązek ten wynika ze znowelizowanej ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym uchwalonej przez Sejm w dniu 26 stycznia 2018 r. W odniesieniu do sprawozdań finansowych za 2017 rok ustawa...

Wypłata wynagrodzenia w formie bezgotówkowej oraz digitalizacja akt pracowniczych od 2019 r.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami wypłaty wynagrodzenia pracownikowi dokonuje się w formie pieniężnej do rąk własnych. Taką zasadę przewiduję Kodeks Pracy w art. 86. W sytuacji, gdy pracodawca chcę spełnić obowiązek wypłaty wynagrodzenia w inny sposób niż do rąk własnych pracownika – np. w formie przelewu na jego konto bankowe, musi uprzednio uzyskać na to zgodę na piśmie.  ...

Inny adres na fakturze, a prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT

Przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT, nawet w sytuacji, gdy sprzedawca podał na fakturze adres do korespondencji, a nie adres pod którym prowadzi działalność gospodarczą. Samo spełnienie warunków formalnych nie może odgrywać decydującego znaczenia w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT. Taki pogląd zaprezentował Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 15...

Obowiązkowe wysłuchanie pracownika przed zwolnieniem - nowelizacja kodeksu pracy

Komisja Kodyfikacyjna przygotowuje nowelizację Kodeksu Pracy. Projekt nowelizacji zostanie przedstawiony w połowie marca i wtedy też poznamy całość proponowanych zmian. Jednakże już teraz wiadomo, że będą one dotyczyły procedury wypowiadania stosunku pracy. W myśl projektowanych zmian pracodawca, zanim wręczy pracownikowi wypowiedzenie, będzie musiał wysłuchać go w obecności świadka. Co...

Pominięcie pełnomocnika strony w czynnościach postępowania jest równoznaczne z pominięciem samej strony - Korzystny wyrok NSA

Jeżeli w stosunku do prawidłowo ustanowionego w sprawie pełnomocnika podatnika nie nastąpi prawidłowe doręczenie zawiadomienia o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jego mocodawcy, to nie nastąpi skutek w postaci zawieszenia biegu tego terminu na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji Podatkowej. Zgodnie z art. 145 § 2 Ordynacji Podatkowej...

Obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 r.

Zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja Podatkowa płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest obowiązana do obliczenia i pobrania od podatnika podatku oraz wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Wskazać należy, że jednym z podstawowych obowiązków które ciążą na płatniku podatku jest terminowe...

Ostatnie dni na dokonanie zmiany formy podatkowania

Tylko do 22 stycznia 2018 r. można dokonać zmiany formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, również w formie spółek osobowych, opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych mają ostatnie dni na wybór formy opodatkowania, którą stosować będą do rozliczeń w podatku dochodowym w roku 2018. Przypominamy, że wybierać...
Więcej

KPF Group

al. Jana Pawła II 70/14
00-175 Warszawa
Email:
kontakt@kpfgroup.pl
Telefon:
22 427 75 00
Fax:
22 427 75 09

Oddział Poznań

ul. Kuźnicza 23/2
60-241 Poznań
Email:
kontakt@kpfgroup.pl
Telefon:
61 307 05 55
Fax:
22 427 75 09

Na skróty

Aktualności Galeria video Kalendarium podatnika Pliki do pobrania
Projekt i wykonanie BerMar multimedia