"Rzeczą, która najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy."

Baza wiedzy

Nasi eksperci opracowali dla Państwa wyspecjalizowane artykuły, przybliżające tematykę skomplikowanych i zmiennych przepisów podatkowych

Inny adres na fakturze, a prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT

Przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT, nawet w sytuacji, gdy sprzedawca podał na fakturze adres do korespondencji, a nie adres pod którym prowadzi działalność gospodarczą. Samo spełnienie warunków formalnych nie może odgrywać decydującego znaczenia w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT.

Taki pogląd zaprezentował Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 15 listopada 2017 r. w połączonych sprawach C – 374/375 – 16.

Pierwsza sprawa dotyczyła niemieckiej spółki, której urząd skarbowy odmówił odliczenia podatku VAT z faktur w których był podany adres korespondencyjny sprzedawcy, a nie adres faktycznego wykonywania działalności gospodarczej. Natomiast druga sprawa dotyczyła podatnika, u którego w trakcie kontroli podatkowej urząd skarbowy wykazał, że podatek ujęty na fakturach nie może zostać odliczony z tego powodu, że adres dostawcy był niewłaściwy i służył jedynie jako jego skrzynka pocztowa. Co więcej przedsiębiorstwo podatnika nie posiadało stałej siedziby w Niemczech.

W obu w/w sprawach niemieckie sądy zwróciły się z pytaniem prejudycjalnym do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Pytanie to dotyczyło rozumienia wymogu podania adresu na fakturze, o którym mowa w art. 226 § 5 unijnej dyrektywy w sprawie podatku VAT.  

ETS w swoim orzeczeniu z dnia 15 listopada 2017 r. wyraźnie wskazał, że w obu tych sprawach niemiecki fiskus bezpodstawnie odmówił prawa do odliczenia podatku VAT. Trybunał orzekł, że do celów skorzystania z prawa do odliczenia VAT przysługującego odbiorcy dostarczonych towarów lub usług nie jest wymagane, aby działalność gospodarcza dostawcy była wykonywana pod adresem wskazanym na wystawionej przez niego fakturze. Powołał się także na swoje wcześniejsze orzeczenia i po raz kolejny przypomniał, że niespełnienie niektórych wymogów formalnych, nie może pozbawiać podatnika prawa do odliczenia podatku VAT.      


KPF Group

al. Jana Pawła II 70/14
00-175 Warszawa
Email:
kontakt@kpfgroup.pl
Telefon:
22 427 75 00
Fax:
22 427 75 09

Oddział Poznań

ul. Kuźnicza 23/2
60-241 Poznań
Email:
kontakt@kpfgroup.pl
Telefon:
61 307 05 55
Fax:
22 427 75 09

Na skróty

Aktualności Galeria video Kalendarium podatnika Pliki do pobrania
Projekt i wykonanie BerMar multimedia