"Rzeczą, która najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy."

Baza wiedzy

Nasi eksperci opracowali dla Państwa wyspecjalizowane artykuły, przybliżające tematykę skomplikowanych i zmiennych przepisów podatkowych

Nowe prawo przedsiębiorców zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw

Nowe prawo przedsiębiorców, podpisane niedawno przez Prezydenta zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w Dzienniku Ustaw.
Najbardziej kompleksowa reforma prawa działalności gospodarczej stała się faktem. Za  miesiąc wejdą w życie przepisy ustaw składających się na Konstytucję Biznesu, w tym Prawo przedsiębiorców.
Zasadniczym celem ustawy jest pełniejsze niż dotychczas urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej oraz innych konstytucyjnych zasad odnoszących się do prowadzenia działalności gospodarczej.
Do najważniejszych zmian należą:
• wzmocnienie zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” oraz wprowadzenie w relacjach przedsiębiorca – urząd zasad rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy i przyjaznej interpretacji przepisów – in dubio pro libertate;
• uznanie wyjątkowości koncesji, jako najbardziej ingerencyjnej formy regulowanie działalności gospodarczej oraz nieuznaniowe zagwarantowanie dostępu do zezwoleń na działalność gospodarczą dla wszystkich przedsiębiorców, którzy spełniają wymagane prawem warunki
• ograniczenie liczby, zakresu intensywności oraz sposobu prowadzenia przez władze publiczne kontroli działalności gospodarczej;
• ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców oraz obowiązków organów, które mają stanowić wytyczne interpretacyjne dla organów stosujących prawo w relacji przedsiębiorca – administracja;
• wprowadzenie instytucji działalności nieewidencjonowanej, czyli działalności na mniejszą skalę, prowadzonej przez osobę fizyczną, przy której nie będzie powstawał obowiązek rejestracyjny, ani uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne;
• wprowadzenie tzw. „ulgi na start” oznaczającej, iż początkujący przedsiębiorca zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej, a po tym okresie będzie mógł skorzystać przez kolejne 24 miesiące dodatkowo z ulgi tzw. „małego ZUS”;
• zniesienie obowiązku posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON – przedsiębiorca w kontaktach z administracją będzie miał obowiązek posługiwania się wyłącznie numerem NIP;
• likwidacja zgód i licencji, jako odrębnych form reglamentacji działalności gospodarczej;
• wprowadzenie instytucji „objaśnień prawnych dla przedsiębiorców” wydawanych przez organy administracji;
• utworzenie Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, który umożliwi załatwianie spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej;
• uelastycznienie instytucji zawieszenia działalności gospodarczej (m.in. możliwe będzie bezterminowe zawieszenie wykonywania działalności albo zawieszenie na okres wskazany we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu).

KPF Group

al. Jana Pawła II 70/14
00-175 Warszawa
Email:
kontakt@kpfgroup.pl
Telefon:
22 427 75 00
Fax:
22 427 75 09

Oddział Poznań

ul. Kuźnicza 23/2
60-241 Poznań
Email:
kontakt@kpfgroup.pl
Telefon:
61 307 05 55
Fax:
22 427 75 09

Na skróty

Aktualności Galeria video Kalendarium podatnika Pliki do pobrania
Projekt i wykonanie BerMar multimedia