"Rzeczą, która najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy."

Baza wiedzy

Nasi eksperci opracowali dla Państwa wyspecjalizowane artykuły, przybliżające tematykę skomplikowanych i zmiennych przepisów podatkowych

Obowiązkowe wysłuchanie pracownika przed zwolnieniem - nowelizacja kodeksu pracy

Komisja Kodyfikacyjna przygotowuje nowelizację Kodeksu Pracy. Projekt nowelizacji zostanie przedstawiony w połowie marca i wtedy też poznamy całość proponowanych zmian. Jednakże już teraz wiadomo, że będą one dotyczyły procedury wypowiadania stosunku pracy.

W myśl projektowanych zmian pracodawca, zanim wręczy pracownikowi wypowiedzenie, będzie musiał wysłuchać go w obecności świadka. Co więcej będzie zobowiązany do skonsultowania planowanego wypowiedzenia ze związkami zawodowymi i to bez względu na to, czy pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy na czas określony czy nieokreślony.

Nowe regulacje zakładają, że pracodawca będzie zobowiązany do powiadomienia pracownika o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę. W terminie 3 dni od takiego zawiadomienia pracownik ma możliwość wskazania na piśmie osoby, która będzie mu towarzyszyć przy wysłuchaniu, a także reprezentujący pracownika związek zawodowy. W sytuacji, gdy nie jest możliwe osobiste wysłuchanie pracownika można będzie tego dokonać przez telefon lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Następnym krokiem powinno być skonsultowanie zamiaru wypowiedzenia stosunku pracy z reprezentującą pracownika organizacją związkową, i to nawet wtedy, gdy to właśnie jej przedstawiciel brał udział w wysłuchaniu pracownika.

Co istotne sama konieczność konsultacji ze związkiem zawodowym zamiaru zwolnienia pracownika nie pozwoli mu na uniknięcie wręczenia wypowiedzenia. Dotychczas powszechną praktyką stosowaną przez pracowników było to, że w momencie gdy dowiedzieli się od organizacji związkowej o planowanym wypowiedzeniu stosunku pracy, zaczynali korzystać ze zwolnień lekarskich, przez co unikali wręczenia wypowiedzeń. Projektowane zmiany mają na celu ograniczenie tej praktyki.   

Nowe zasady wypowiadania stosunku pracy będą miały zastosowanie również w odniesieniu do małych firm, zatrudniających kilka pracowników. Jednakże pracodawcy uzyskają możliwość nie stosowania nowej procedury zwolnienia pod warunkiem wypłacenia pracownikowi odprawy, która co do zasady będzie wynosiła od jednego do trzech miesięcznych wynagrodzeń pracownika. 

Warto też wskazać, że na podstawie nowych regulacji odprawa pieniężna będzie przysługiwała osobom posiadającym status pracownika u pracodawców, zatrudniających poniżej 20 pracowników w sytuacji, gdy zwolnienia następują z przyczyn niedotyczących pracowników. Jest to korzystne rozwiązanie dla pracowników albowiem obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują obowiązku wypłaty odprawy pieniężnej w takiej sytuacji.   


KPF Group

al. Jana Pawła II 70/14
00-175 Warszawa
Email:
kontakt@kpfgroup.pl
Telefon:
22 427 75 00
Fax:
22 427 75 09

Oddział Poznań

ul. Kuźnicza 23/2
60-241 Poznań
Email:
kontakt@kpfgroup.pl
Telefon:
61 307 05 55
Fax:
22 427 75 09

Na skróty

Aktualności Galeria video Kalendarium podatnika Pliki do pobrania
Projekt i wykonanie BerMar multimedia