"Rzeczą, która najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy."

Baza wiedzy

Nasi eksperci opracowali dla Państwa wyspecjalizowane artykuły, przybliżające tematykę skomplikowanych i zmiennych przepisów podatkowych

Ostatnie dni na dokonanie zmiany formy podatkowania

Tylko do 22 stycznia 2018 r. można dokonać zmiany formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, również w formie spółek osobowych, opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych mają ostatnie dni na wybór formy opodatkowania, którą stosować będą do rozliczeń w podatku dochodowym w roku 2018. 
Przypominamy, że wybierać można opodatkowanie na zasadach ogólnych (podstawowa forma opodatkowania - podatek rozliczany według progresywnej skali podatkowej), podatku liniowego (podatek naliczany według stałej stawki 19% od uzyskanego dochodu) lub na zasadach zryczałtowanych. 
Przed podjęciem decyzji o wyborze właściwej formy opodatkowania sugerujemy przeprowadzenie symulacji, która z form opodatkowania będzie najbardziej odpowiednia dla prowadzonej działalności i spowoduje opodatkowanie na najkorzystniejszych zasadach.
Dokonując wyboru formy opodatkowania należy też mieć na uwadze fakt, że w przypadku wyboru opodatkowania podatkiem liniowym, lub na zasadach zryczałtowanych utracimy prawo do skorzystania ze wszystkich ulg podatkowych, które przysługują przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
Wybierając formę opodatkowania możemy również zadeklarować czy zaliczki będziemy opłacali za okresy miesięczne czy kwartalne. Deklarację w tym zakresie należy złożyć najpóźniej do dnia 20 lutego 2018 r.

Zmianę formy opodatkowania, jak również zmianę okresu za który opłacane będą zaliczki można dokonać za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG), składając wniosek drogą elektroniczną, lub odwiedzając dowolny Urząd Gminy (Urząd Miasta). Stosowne pisemne oświadczenie można również złożyć osobiście lub przesłać do właściwego Urzędu Skarbowego, w którym rozliczny jest podatek dochodowy od osób fizycznych.

KPF Group

al. Jana Pawła II 70/14
00-175 Warszawa
Email:
kontakt@kpfgroup.pl
Telefon:
22 427 75 00
Fax:
22 427 75 09

Oddział Poznań

ul. Kuźnicza 23/2
60-241 Poznań
Email:
kontakt@kpfgroup.pl
Telefon:
61 307 05 55
Fax:
22 427 75 09

Na skróty

Aktualności Galeria video Kalendarium podatnika Pliki do pobrania
Projekt i wykonanie BerMar multimedia