"Rzeczą, która najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy."

Oferta

KPF GROUP powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych klientów na kompleksową obsługę biznesu. W ten sposób, w jednym miejscu i pod jednym dachem skupiliśmy grupę ekspertów z wielu dziedzin, których wiedza i doświadczenie pozwala najpełniej zaspokoić potrzeby naszych klientów, a także zapewnić im bezpieczeństwo prowadzonej działalności. Rozwiązanie to sprawia, że klient może skoncentrować się na realizacji celów biznesowych, a wolny czas poświęcić na realizację własnych pasji i zainteresowań. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty!

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe sporządzane w wersji elektronicznej

Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe jednostek zobowiązanych do ich sporządzania zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości muszą być przygotowywane w wersji elektronicznej w oparciu o schematy opracowane przez Ministra Finansów. Tak przygotowane sprawozdanie finansowe zapisywane jest w pliku XML i opatrywane jest podpisami kwalifikowanymi kierownika jednostki oraz osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. W jednym pliku zapisywane są wszystkie elementy sporządzanego sprawozdania tj. bilans, rachunek zysków i strat, wprowadzenie do sprawozdania, kalkulacja podatku dochodowego i pozostałe noty do sprawozdania, a w przypadku jednostek sporządzających zestawienie zmian w kapitałach i sprawozdanie z przepływów pieniężnych również te dokumenty.

Przygotowane i elektronicznie podpisane sprawozdanie składa się do repozytorium dokumentów finansowych Krajowego Rejestru Sądowego, wyłącznie drogą elektroniczną.

W naszej ofercie znajduje się przygotowanie elektronicznej wersji sprawozdania finansowego w formacie wymaganych do jego złożenia, a także ewentualne wprowadzenie tego sprawozdania na portal repozytorium dokumentów finansowych (przygotowanie zgłoszenia do repozytorium).

Państwa rolą jest jedynie przekazanie nam niezbędnych danych, na podstawie których sporządzane jest sprawozdanie finansowe.
Oferujemy również doradztwo w zakresie sporządzania i składania sprawozdań finansowych.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą zapraszamy do kontaktu.

Koszty przygotowania elektronicznego sprawozdania uzależnione są od formy prawnej jednostki oraz zakresu danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym.

KPF Group

al. Jana Pawła II 70/14
00-175 Warszawa
Email:
kontakt@kpfgroup.pl
Telefon:
22 427 75 00
Fax:
22 427 75 09

Oddział Poznań

ul. Kuźnicza 23/2
60-241 Poznań
Email:
kontakt@kpfgroup.pl
Telefon:
61 307 05 55
Fax:
22 427 75 09

Na skróty

Aktualności Galeria video Kalendarium podatnika Pliki do pobrania
Projekt i wykonanie BerMar multimedia